KVKK Metni

KVKK Metni

KVKK Metni

KVKK AYDINLATMA METNİ ÖRNEĞİ

Kişisel verilerin korunması kanunu 10. Maddesine göre veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünün kapsamı belirlenmiştir. Buna göre “Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere; Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,11 inci maddede sayılan diğer hakları,konusunda bilgi vermekle yükümlüdür."

Kanun maddesinde aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilirken uyulması gereken asgari şartlar belirlenmiş olup yükümlülüğü yerine getirirken uyulması gereken herhangi bir şekil şartı öngörülmemiştir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde yazılı, sözlü veya alternatif yöntemlerle aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilebilmektedir.

BİLDİRİLMESİ GEREKENLER

Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında ilgili kişiye bildirilmesi gereken başlıklar şunlardır: Veri sorumlusunun kimliği varsa yetkilendirdiği kişinin kimliği,

İşlenen kişisel verinin hangi amaç ya da amaçlarla işleneceği,

İşlenen verinin aktarılacağı kişiler,

Aktarılacak kişilere hangi amaç ya da amaçlarla aktarılacağı,

İşlenen kişisel verilerin toplanma yöntemi,

İşlenen kişisel verilerin işlenmesindeki hukuki sebebi veya sebepleri,

KVKK 11. Maddede belirtilen ilgili kişinin hakları.

Whatsapp Üzerinden İletişime Geç
Sepetim (0 ürün)
Sepetinizde ürün bulunamadı
X